Açık Cezaevine Nasıl Geçilir? - Ceza Avukatına Sor - İstanbul

Featured

Açık Cezaevine Nasıl Geçerim?
Bu başlığı iki şekilde yorumlamak gerekir.

a- Doğrudan açık cezaevine alınacak hükümlüler
b- Kapalı cezaevinden, açık cezaevine ayrılacak hükümlüler

a- Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler (Madde 5)

Terör suçluları, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işleyenler ve cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler hariç olmak üzere;

 • Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahküm olanların,

 • Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahküm olanların,

 • Adli para cezası hapis cezasına çevrilenlerin,

 • 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kununu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların,

 • cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir.


  b- Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler (Madde 6)

 • Toplam cezalarının beşte birini (1/5) (23.08.2015 tarihinde RESMİ GAZETE’DE yayımlanan değişikliğe göre 1/10’unu) kapalı kurumlarda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine 6 yıl (23.08.2015 tarihinde RESMİ GAZETE’DE yayımlanan değişikliğe göre 7 yıl) veya daha az süre kalanlar,

 • Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,

 • Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar

 • açık kurumlara ayrılabilir.

  Bununla birlikte açık cezaevine ayrılabilmek için;

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188 ve 190 maddelerinden mahkum olanların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,

 • Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması,

 • şartları aranır.

  Çocuklarda mahkumlarda ise durum farklıdır. Çocuk mahkumlarda suç türüne bakılmaz. Çocuk eğitim evinden açık cezaevine ayrılacak hükümlüler de yine Madde 7 de sayılmıştır.
  Çocuk eğitim evinde cezası infaz edildiği sırada eğitime devam etmeyenler on sekiz yaşını bitirdiklerinde, eğitime devam edenler ise yirmi bir yaşını bitirdiklerinde suç türüne bakılmaksızın açık kuruma gönderilir.

  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Açık Cezaevi Nedir? Açık Cezaevi Şartları Nasıldır?
  Denetimli Serbestlik Nedir?

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL