Ağır Ceza Avukatı - Barut Avukatlık Bürosu İstanbul

ağır ceza avukatı

AĞIR CEZA AVUKATI

Avukatlıkta Ağır Ceza Avukatı, Asliye Ceza Avukatı, Sulh Ceza Avukatı şeklinde ayrım olmamakla birlikte yanlış fakat yaygın bir kanaat olarak Ağır Ceza Avukatı arayışı çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu şekilde yapılan bir ayrım, basit gibi görünen bir suçlamanın ihmal edilmesine, neticesinde de daha ağır sonuçlara yol açmaktadır.

Kanaatimizce ceza hukuku alanındaki yargılamalar, yargılanan sanık ve yakınları açısından ceza tehdidi, hürriyeti bağlayıcı sonuç ve maddi-manevi yaptırıma; buna karşılık mağdur açısından hak kaybı, manevi huzursuzluk, adalete güven duygusu kaybına yol açmaktadır. Bu yüzden ceza yargılamalarının takibinde hassas davranma ve doğru avukat tercih etme zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Ceza avukatı seçimi yapılır iken; Ağır Ceza Avukatı mı? , sadece Ağır Ceza Mahkemelerinde mi dava takip ediyor? , en iyi Ağır Ceza Avukatı mı? gibi ütopik beklentiler içerisine girilerek yapılacak ceza avukatı seçimi beklentileri tam olarak karşılamayacaktır.

Ceza davalarında, avukatla işbirliği sonucunda daha kısa sürelerde sonuç alınacağı tartışmasızdır. Delillerin belirlenmesi, toplanması ve değerlendirilmesi için ceza avukatı ile yapılacak işbirliğinde, ceza avukatı ile ne kadar erken çalışılmaya başlanır ise davada başarı şansı da o kadar artacaktır. Alanında en iyi ceza avukatları dahi, sona gelen bir yargılamada, davanın başında yapabileceğinden daha azını yapmaya mecbur bırakılabilmektedirler. Bu bakımdan özellikle ceza davalarında, ceza avukatıyla temsil edilme önemli olduğu kadar, erken temsilin önemi de azımsanamayacak kadar büyüktür.

Ceza davalarında, özellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda hapis cezaları ve adli sicile olumsuz etkilerinin yanı sıra toplum içindeki itibarı sarsıcı sonuçları da göz önüne alındığında, ceza davalarının, hukuk davalarına kıyasla daha hassas ve temkinli takip edilmesi gerçeği kaçınılmazdır. Bu bakımdan iyi bir ceza avukatıyla yapılacak işbirliğine ne kadar erken başlanılır ise başarı ihtimali de o kadar artacaktır.

Ceza davaları ve hukuk davaları birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılmamış olup ceza davalarında kazanılacak başarının hukuk davalarına, özellikle tazminat konusuna da doğrudan etki edeceği gerçeği göz önüne alındığında ceza hukuku alanında uzman ceza avukatlarıyla yapılacak işbirliğinin önemi apaçık ortadadır.

Müvekkillerine en iyi ceza avukatlığı hizmetini vermeyi amaçlayan büromuz suç şüphesi altında bulunan şüphelilere, sanık sıfatı ile yargılanan kimselere veya şikayetçi olarak hak arayan kişilere;

 • Taksirle Öldürme Suçu - 5237 Sayılı TCK 85. Madde

 • Taksirle Yaralama Suçu - 5237 Sayılı TCK 89. Madde

 • Kasten Öldürme Suçu - 5237 Sayılı TCK 81. Madde

 • Kasten Yaralama Suçu - 5237 Sayılı TCK 86. Madde

 • Cinsel Saldırı Suçu - 5237 Sayılı TCK 102. Madde

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu - 5237 Sayılı TCK 103. Madde

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu - 5237 Sayılı TCK 104. Madde

 • Cinsel Taciz - 5237 Sayılı TCK 105. Madde

 • Tehdit Suçu - 5237 Sayılı TCK 106. Madde

 • Şantaj Suçu - 5237 Sayılı TCK 107. Madde

 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - 5237 Sayılı TCK 109. Madde

 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu - 5237 Sayılı TCK 116. Madde

 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu - 5237 Sayılı TCK 123. Madde

 • Hakaret Suçu - 5237 Sayılı TCK 125. Madde

 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu - 5237 Sayılı TCK 133. Madde

 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - 5237 Sayılı TCK 134. Madde

 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu - 5237 Sayılı TCK 135. Madde

 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu - 5237 Sayılı TCK 136. Madde

 • Hırsızlık Suçu - 5237 Sayılı TCK 141. Madde

 • Nitelikli Hırsızlık Suçu - 5237 Sayılı TCK 142. Madde

 • Yağma Suçu (Gasp Suçu) - 5237 Sayılı TCK 148. Madde

 • Nitelikli Yağma Suçu (Nitelikli Gasp Suçu) - 5237 Sayılı TCK 149. Madde

 • Mala Zarar Verme Suçu - 5237 Sayılı TCK 151. Madde

 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu - 5237 Sayılı TCK 155. Madde

 • Dolandırıcılık Suçu - 5237 Sayılı TCK 157. Madde

 • Nitelikli Dolandırıcılık - 5237 Sayılı TCK 158. Madde

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi - 5237 Sayılı TCK 165. Madde

 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma - 5237 Sayılı TCK 179. Madde

 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu - 5237 Sayılı TCK 188. Madde

 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu - 5237 Sayılı TCK 191. Madde

 • Parada Sahtecilik Suçu - 5237 Sayılı TCK 197. Madde

 • Mühür Bozma Suçu - 5237 Sayılı TCK 203. Madde

 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - 5237 Sayılı TCK 204. Madde

 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu - 5237 Sayılı TCK 207. Madde

 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu - 5237 Sayılı TCK 220. Madde

 • Fuhuş - 5237 Sayılı TCK 227. Madde

 • Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama - 5237 Sayılı TCK 228. Madde

 • Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu - 5237 Sayılı TCK 231. Madde

 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu - 5237 Sayılı TCK 234. Madde

 • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması - 5237 Sayılı TCK 239. Madde

 • Tefecilik Suçu - 5237 Sayılı TCK 241. Madde

 • Zimmet Suçu - 5237 Sayılı TCK 247. Madde

 • İrtikap Suçu - 5237 Sayılı TCK 250. Madde

 • Rüşvet Suçu - 5237 Sayılı TCK 252. Madde

 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu - 5237 Sayılı TCK 257. Madde

 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu - 5237 Sayılı TCK 265. Madde

 • İftira Suçu - 5237 Sayılı TCK 267. Madde

 • Yalan Tanıklık Suçu - 5237 Sayılı TCK 272. Madde

 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu - 5237 Sayılı TCK 281. Madde

 • alanlarında ve özel kanunlarla düzenlenmiş suç tiplerinde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

  Soruşturma evresinin ceza yargılamasının temelini oluşturduğunu unutmayınız. Bu bakımdan bir şikayette bulunacak iseniz veya hakkınızda yapılmış bir şikayetin varlığından haberdar olduğunuz an uzman bir ceza avukatına başvurmanızı tavsiye ederiz.

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL