Boşanma Avukatı İstanbul Kadıköy

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Nasıl Açılır? Anlaşmalı Boşanma Şartları nelerdir?


Tarafların resmi nikahtan itibaren en az bir yıl evli kalmak koşulu ile, tüm hususlarda anlaşmak kaydıyla birlikte başvurarak veya kendilerini temsile yetkili bir boşanma avukatı aracılığı ile yetkili ve görevli mahkemeye başvurmak sureti ile boşanmayı istemelerine anlaşmalı boşanma denir. Bu başvuru esnasında anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte, tarafların hangi şartlarda boşanmak istediğini gösterir anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunması gerekmektedir.

Burda önemli olan husus en az bir yıl evli kalmak koşulu ve tarafların her hususta eksiksiz ve tam bir biçimde anlaşma sağlamalarıdır. Yasa koyucunun süre düzenlemesi evlilik birliğinin temelden sarsıldığının kabulü için düzenlenen süredir.

Tarafların en çok sorduğu "Mahkemeye illa ben gidecek miyim?", "Onun yüzünü görmek istemiyorum, siz gitseniz olmaz mı?" vb. sorularına açıklık getirecek olur isek, anlaşmalı boşanma davalarında (avukatlı veya avukatsız anlaşmalı boşanmalarda) hakim her iki eşi de bizzat dinleyecektir. Yasa koyucunun bu düzenlemesinin amacı eşlere anlaşmalı boşanma protokolünün rızası ile mi yoksa zorla veya kandırılmak sureti ile mi imzalatıldığının araştırılması, boşanma beyanlarının ve anlaşmalı boşanma dilekçesinde ve anlaşmalı boşanma protokolünde geçen bilgilerden tarafların haberdar olup olmadığının gözlemlenmesi ve bu şekilde maddi gerçeğin araştırılmasıdır. Hakim ikna olmazsa davayı reddedebilir. 

Bununla birlikte hakimin boşanma kararı vermesi ile ilk derece mahkemesinde boşanma gerçekleşmiş gözükse de, boşanmanın kesin ve yasal sonuçlar doğurabilmesi açısından işbu kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşme için de boşanma kararından sonraki yasal süreler içerisinde tarafların veya vekillerinin kararı temyiz etmemesi, temyiz edilmeyecek ise işlemlerin hızlandırılması açısından temyizden feragat edildiğine dair her iki tarafında dilekçe sunması ya da yasal temyiz süresi içerisinde herhangi bir işlem yapılmadan kararın kesinleşmesini beklemek gerekmektedir. Mahkeme karar kesinleştikten sonra kesinleşme şerhli karar örneği ile Nüfus Müdürlüklerine müzekkere yazmak sureti ile kararın sonuç ifade etmesi ve kimliklerin değiştirilebilmesi açısından gerekli işlemleri tamamlayacaktır. Uzun süren bu süreci hızlandırmakta yine boşanma avukatlarının hukuki yardımı ve hizmeti ile azami sürede sonuçlanabilmektedir.


İlginizi çekebilecek diğer konular:

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?
Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?
Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL