Boşanma Davalarında Tazminat - Boşanma Avukatına Sor - İstanbul

Boşanma Davalarında Tazminat - Boşanma Avukatına Sor - İstanbul

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?
a-Boşanma davasında maddi tazminat: Türk Medeni Kanunumuza göre; kusursuz olan veya diğer eşe nazaran az kusuru bulunan eşin, diğer eşten maddi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Maddi tazminat boşanma davası ile birlikte istenilebileceği gibi, boşanma davası dışında başkaca bir dava açmak sureti ile de istenilebilir.

Evlilik birliği ve sonrasında maddi kaybının oluşması, evliliği için maddi kazanımından feragat etmiş olması vb. sebepler maddi tazminata konu edilebilir. Örneğin eşin; evlenmeden önce kariyerli bir işte çalışır iken, eşinin istememesi sebebiyle işinden ayrılarak maddi kazanımlarından feragat etmesi buna örnek verilebilir.

Maddi tazminatın peşin veya taksitler halinde ödenmesine hakim karar verir. Taksit ile ödenir iken tazminat alacaklısı eşin evlenmesi veya ölmesi hallerinde tazminat sona erecektir.

Ayrıca günümüz değişen koşullarında tazminatın azaltılmasını veya tazminatın artırılmasını isteme hakkı her zaman mevcut olup, bu ayrı bir davaya konu edilebilecektir.


b-Boşanma davasında manevi tazminat: Boşanma davasında manevi tazminat tutarı belirlenirken, kişinin içerisinde bulunduğu; acı, elem ve keder etken rol oynar. Kişi düştüğü bu durumu ispatlar iken, eşinin fiili ile kendisinin düştüğü durum arasındaki illiyet bağını kurmakla yükümlüdür.

Manevi tazminatın amacı eşlerden birini zengin diğerini ise fakir etmek değildir. Bu konu asla böyle düşünülmemelidir. Medyada çıkan yüklü tazminatlar örnek alınarak böyle bir beklenti içerisine girmekte doğru değildir.

Manevi tazminatın amacı kişinin içerisine düştüğü acılı durumu bir nebze olsun hafifletebilmektir.

Manevi tazminat, maddi tazminat ile aynı şekilde Boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi, eğer ki hak saklı tutulmuş ise boşanma davası sonrasında ayrı bir dava ile bu hak ileri sürebilir.

İlginizi Çekebilecek Konular:
Boşanmada Mal Paylaşımı
Boşanma Davalarında Nafaka
Boşanma Davalarında Velayet
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL