Boşanmada Mal Paylaşımı - Boşanma Avukatına Sor - İstanbul

Featured

Boşanmada Mal Paylaşımı
Boşanma sürecinde eşler arasında çıkan bir diğer ihtilafta boşanmada mal paylaşımı hususudur. Taraflar evlenirler iken nikah memurunun önünde veya evlendikten sonra noter huzurunda mal paylaşımlarını iradeleri ile özgürce belirleyebilirler. Bu tip durumlarda boşanma halinde mal paylaşımları hususunda hiçbir tereddüt bulunmayacaktır. Fakat bu konuda eşler arasında herhangi bir düzenleme bulunmuyor ve ihtilaf söz konusu ise mal paylaşımının mahkeme tarafından çözümlenmesi gerekecektir. Bu konuda da Kanunumuzun öngördüğü mal paylaşımı rejimi devreye girecektir.

1 Ocak 2002 tarihinden önceki evliliklerde geçerli olan rejim “Mal Ayrılığı Rejimi” idi. Bu rejimde bir malın mülkiyeti kime ait ise o mal boşanma halinde de o eşe ait oluyordu. Yani bu tarihten önceki dönemde boşanmada mal paylaşımı hususunda uyuşmazlık çok daha azdı.
1 Ocak 2002 tarihinde çıkan yasa ile bu tarih ve sonrasındaki evliliklerde “Edinilmiş Mal Rejimi” yani ortaklık rejimi söz konusu oldu. Daha adil bir rejim olmasının yanında birçok uyuşmazlığı da beraberinde getirmiş bulunmaktadır.

Yeni yasaya göre eşlerin boşanmaları halinde mallar tasfiye edilirken; önce borçlar çıkarılır, kalan mal varlığı üzerinde diğer eş yarı oranında hak ileri sürebilir. Bu durumun istisnaları bulunsa da her somut olayda farklılık göstereceğinden burada açıklamak yersiz ve yanıltıcı olacaktır. Her olay kendine özgü olduğundan ilerde telafisi güç durumlarla karşılaşmamanız için konuyu güncel olarak takip eden ve bilgi birikimi bir boşanma avukatından hukuki destek almak lehinize olacaktır.

Kısacası 1 Ocak 2002 tarihinden sonra eşler arasında herhangi bir evlilik sözleşmesi mevcut değil ise “Edinilmiş Mal Rejimi” söz konusu olacaktır. Hangi malların kişisel mal kapsamında kaldığı, hangi malların bölüşüleceği, hangi malların edinilmiş mala konu edilebileceği mahkemece yaptırılacak konusunda uzman bilirkişi incelemelerinden sonra belirlenecektir.

Burada şu hususun altına çizmek gerekir. Edinilmiş mal rejiminde (mevcut yasamızda) mülkiyet hakkı değil alacak hakkı vardır. Örneğin ihtilaf konusu bir ev ise; evin mülkiyetinin yarısı senin, yarısı benim değil; evin değerinin yarısı üzerinde hak söz konusudur.

Düğün Altınları Kimde Kalacak?
Geline takılan altınlar kime kalır? Düğün takıları kimindir? Boşandıktan sonra takılar kimde kalacak? vb. birçok soru ile karşı karşıya kaldığımızdan bu duruma şöyle bir açıklama yapabiliriz.

Evlenme esnasında kadına takılmış olan ziynet eşyaları muhakkak ki kadına aittir. Bunlar ayrılık veya boşanma halinde kadında kalacaktır. Bunların Yargıtay kararlarına göre de erkek tarafından yapılmış olan bağış olduğu bir çok kararda vurgulanmış olup, geri verilmesi söz konusu olmayacaktır. Özellikle Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 11.10.2010 tarihli 2010/4414 sayılı kararında “ Düğünde esnasında kadına takılmış olan takıların, bağış olduğu, dolayısıyla kadının kişisel malı olduğu” yönünde hüküm kurarak bu konuya açıklık getirmiştir.

Erkeğe takılan takılara gelince bu konuda mahkeme düğünün yapıldığı yöre, eşlerin memleketlerinin örf adetleri vb. gibi durumları değerlendirdikten sonra bu konuda karar verecektir. Ancak burada da erkeğe takılan kişisel eşyalardan olan saat vb. gibi eşyaların erkekte kalacağı yönünde kararlar karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak diğer para, değerli eşya, ziynet durumuna baktığımızda bu konuda belirleyici delillerin düğün esnasında yapılan video çekimleri ve tanıklar olduğunu söyleyebiliriz.

Ziynet eşyalar taşınabilir eşyalardan olduğu için, davaya konu edilir iken kadının, erkeğin bu ziynetleri kendisinden aldığını ispat yükümlülüğü olduğunu belirtelim. Bu ispatlandıktan sonra erkeğin de bu ziynetleri ne için harcadığı konusunda ispat yükümlülüğü oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğer ki erkek, evlilik sürecinde bu ziynetleri aile birliğinin ihtiyaçları doğrultusunda harcadığını ispatlayamaz ise, başka deyişle kendi kişisel ihtiyaçları için harcadığı ortaya çıkar ise; takıların aynen veya para cinsinden iadesi ile sorumlu olacaktır.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Boşanmada Mal Kaçırma
Boşanmada Velayet: Velayet Kime Verilir?
Nafaka Nasıl Hesaplanır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL