Cinsel Saldırı Suçu TCK 5237

Cinsel Saldırı Suçu

TCK 5237 102.Madde Cinsel Saldırı Suçu

Son dönemlerde ülkemizde cinsel suçların artması ve bu suç ile korunan hukuki değer göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 102. Maddesi; 28/6/2014 tarihinde 6545 sayılı Yasanın 58. Maddesi ile değiştirilerek aşağıda bahsedeceğimiz şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler ışığında;

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 102. Maddesinde Cinsel Saldırı suçu:

102/1 “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Cinsel saldırının 102. Madde 1.fıkrasında tanımlanan basit halinin işlenmesi halinde fail Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.

Cinsel suçlar ile korunan ortak hukuki değer; kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Suçun oluşabilmesi için, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla diğer kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekir.

Maddenin gerekçesine baktığımızda, cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi için kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması gerekliliğini görmekteyiz. Yani gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevi nitelikte olması gerekir. Söz konusu suç farklı cinsten kişiye karşı işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiye karşı da işlenebilir.

Suçun temel şeklinin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

102/2 “Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yani 102/2 bu suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

102. Madde 2.fıkrasında tanımlanan nitelikli halin fail tarafından işlenmesi halinde yargılamaya bakmakla görevli olan mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

102/3 ise suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri sayılmıştır. Şöyle ki;

 • 102/3-a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • 102/3-b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • 102/3-c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • 102/3-d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • 102/3-e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

 • işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

  102/4 “Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”

  102/5 “Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur” şeklinde kanunda düzenleme bulmuştur.

  TCK Madde 102 açısından Kanunun eski ve yeni halini birlikte değerlendirilecek olursak;

 • TCK 102. Madde 1.fıkra 2-7 seneye hapis cezası iken, değişiklikten sonra 5-10 seneye hapis olarak, (Yeni kanuna göre; eski kanunda olmayan -Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde 2-7 yıla hapis- ibaresi eklenmiş)
 • TCK 102. Madde 2. Fıkra 7-12 yıla hapis cezası iken, değişiklikten sonra 12 yıldan az olmamak üzere hapis olarak,
 • TCK 102. Madde 2. Fıkra /c- bendine (eski kanunda olmayan; -… ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından- ibaresi eklenmiş)
 • TCK 102. Madde 2. Fıkrasına (eski kanunda olmayan 102/2-e -İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle- ibaresi eklenmiş)
 • TCK 102. Madde 5. Fıkra (yeni düzenleme ile komple çıkarılmış)


 • İlginizi Çekebilecek Konular:
  Çocuğun Cinsel İstismarı 5237 Sayılı TCK 103. Madde
  Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu 5237 Sayılı TCK 104. Madde
  Cinsel Taciz Suçu 5237 Sayılı TCK 105. Madde

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL