Cinsel Taciz Suçu TCK 5237

Cinsel Taciz Suçu

TCK 5237 105.Madde Cinsel Taciz Suçu

Kanunun 105. Maddesinde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır.

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Kısacası, cinsel taciz; cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

105. Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Buna göre, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlı tutulmuştur.

Bu bilgiler ışığında cinsel taciz suçunun cezai yaptırımlarına bakacak olursak;

105/1 “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Düzenlemesi mevcuttur.

Eski kanunda olmayan (… - fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına-…) ibaresi 28.06.2014 tarihli düzenleme ile kanuna eklenmiştir.

Yine kanunun değişiklikten önceki halinde TCK Madde 105/2 bir fıkra halinde sayılmış ise de; kanun koyucu yeni düzenlemesi ile 105. Maddenin 2.fıkrasını; a, b, c, d, e, şeklinde bentler halinde saymıştır. Bu yeni düzenlemelere göre;

 • 105/2-a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • 105/2-b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • 105/2-c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • 105/2-d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • 105/2-e) Teşhir suretiyle,

 • işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır denilmiştir.

  Ayrıca bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

  Suçun faili Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.


  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Cinsel Saldırı 5237 Sayılı TCK 102. Madde
  Çocuğun Cinsel İstismarı 5237 Sayılı TCK 103. Madde
  Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu 5237 Sayılı TCK 104. Madde

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL