Denetimli Serbestlik - Ceza Avukatına Sor - İstanbul

Featured

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli Serbestlik 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanuna 6291 sayılı Kanun ile eklenen madde 105/A infaz hukuk açısından mahkumlar için getirilen bir haktır.

Denetimli serbestlik yasasından faydalanabilmek için hükümlünün önce açık cezaevine geçmesi gerekir.

Kanunun 105/A maddesinde kimlerin bu haktan faydalanabileceği açıkça sayılmıştır. Ancak denetimli serbestlikten tedbiri uygulanmadan önce veya uygulanmaya başladıktan sonra da hükümlünün aşağıda sayılı hallerde bu hakkını yitirdiğini söylemek mümkündür.

Hükümlü hakkında;

 • İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 100 üncü maddesine sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi,

 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi,

 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması halinde; denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hakimi tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi karar verilir.


 • Yine Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8.maddesinde kimlerin Açık cezaevine ayrılamayacağı açıkça sayılmıştır.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar,

 • Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,

 • Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı infaz kanunun 44, maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam üç kez hücreye koyma cezası alanlar,

 • Terör ve örgüt suçlarından hükümlü olup, 6, maddenin 2, fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar,

 • Koşullu salıverme kararının geri alınması nedeniyle(yanan infaz ) kalan cezası infaz edilmekte olanlar,

 • Eğitim evleri hariç kapalı veya açık kurumlardan firar edenler açık cezaevi kurumuna ayrılamayacak hükümlülerdir. Bu nedenle de denetimli serbestlik yasasından da faydalanmaları söz konusu olamayacaktır.

 • Bununla birlikte yine aynı yönetmeliğin 8.maddesinin 2.fıkrasına göre de Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup

 • İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında CMK 100. maddesine göre tutuklama kararı verilenler,

 • Haklarında üst sınırı yedi yıldan az olmayan başka bir suçtan soruşturma veya kovuşturması devam etmekte olanlar ile üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan henüz kesinleşmemiş mahkumiyet kararı bulunanlar bu halde iken açık cezaevine ayrılamayacaklarından dolayı denetimli serbestlik yasasından da faydalanamayacaklardır.


 • İlginizi Çekebilecek Konular:
  Açık Cezaevi Nedir? Açık Cezaevi Şartları Nasıldır?
  Açık Cezaevine Geçiş Şartları Nasıldır?
  Açık Cezaevine Nasıl Geçilir?


  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL