Dolandırıcılık Suçu TCK 5237

Dolandırıcılık Suçu

TCK 5237 157.Madde Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunumuzun 157. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanuni düzenleme şu şekildedir “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.”

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunumuzun 10.Bölüm “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığında düzenlenmiştir. Dolandırıcılık eyleminin TCK’da suç olarak düzenlenmesinin sebebi; kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunmasıdır.

Yine dolandırıcılık eyleminin TCK’da suç olarak düzenlenme sebeplerinden bir diğeri de; suçun oluşumu için aranan “hileli davranışlar, aldatıcı nitelik taşıyan hareketler” sonucu toplumdaki kişiler arasında var olması gereken iyi niyet ve güvenin ihlal ediliyor olmasıdır. Bunun sonucu olarak da kişinin iradesi sakatlanarak, irade özgürlüğü ihlal edilmektedir.

Suçun oluşumu için birden fazla fiilin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu hareketlerden ilki “hile” olup, icrai hareketle gerçekleştirilebileceği gibi, karşı tarafın içine düştüğü bir durumdan yararlanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Akabinde aranan unsur; hilenin etkisiyle bu hileye maruz bırakılan kişinin veya 3. kişinin zararına olarak, failin ya da bir başkasının menfaat elde etmesidir.

Dolandırıcılık suçu kasten işlenebilen bir suç tipi olduğundan, fail gerçekleştirdiği davranışların hile teşkil ettiğini, aldatıcı nitelikte olduğunu bilmeli ve akabinde karşı tarafı zarara uğratarak kendisi veya başkası lehine menfaat sağlamalıdır.

Bu suç tipinde failin elde ettiği menfaat her zaman somut bir biçimde belirlenemediğinden, kanun koyucu bu suçun yaptırımını düzenler iken hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da düzenlemiştir.

Dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan sanık, suçun işbu basit tanımına göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası istemi ile Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Nitelikli Dolandırıcılık

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL