Evden Uzaklaştırma - Boşanma Avukatına Sor - İstanbul

Featured

Eşi Evden Uzaklaştırma
Yasa koyucu 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun düzenleyerek 8 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

Kanunun amacı; “Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Bu cihetle Aile Mahkemelerine yapılacak başvuru ile eşin evden uzaklaştırılması ve diğer tedbirler konusunda karar almak mümkündür.

Evden Uzaklaştırma için kimler başvurma hakkına sahiptir?

Aynı çatı altında yaşayan eşler, aynı çatı altında yaşamasa dahi fiilen evli olan eşler, yine aynı çatı altında yaşasın ya da yaşamasın diğer aile bireyleri, 6284 sayılı Yasadan faydalanma hakkına sahiptirler.

6284 sayılı Yasanın 7.Maddesine göre “Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek şiddeti gören, duyan, bilen herkesin ihbarda bulunabilmesi amaçlanmıştır.

Evden Uzaklaştırma Ne Zaman Talep Edilebilir?

Aile bireyleri arasında, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik bir şiddet söz konusu ise başvurma hakkına sahip olan kimseler 6284 sayılı yasadan faydalanmayı talep edebilir. Henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi muhtemel herhangi bir şiddet tehlikesi söz konusu ise bu hallerde de başvuru yapmak mümkündür.

6284 sayılı Yasa Kapsamında Hangi Tedbirler İstenilebilir?

 • Mağdura yönelik şiddete son verilmesi ve bu tip davranışlarda bulunmama

 • Müşterek konut veya bulunulan yerden derhal uzaklaştırılma ve bu yerin mağdura tahsis edilmesi

 • Korunan kişinin bulunduğu konuta, işyerine, okula yaklaşamama

 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermeme

 • Korunan kişiyi şahsi veya herhangi bir iletişim aracı ile rahatsız etmeme

 • Korunan kişinin bulunduğu yerde alkol ya da uyuşturucu, uyarıcı madde içmeme, bu maddelerin etkisinde iken korunana yaklaşamama ya da bu maddelerin bağımlısı olma hallerinde muayene ve tedavisini sağlamae

 • Çocukla ilgili kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle yasaklanması

 • 6284 sayılı Yasa Kapsamında Tedbirler nereden istenebilir?

  6284 sayılı yasadan faydalanmak için bulunduğunuz yer İlçe Emniyet Müdürlüğü içerisinde kurulan Aile İçi şiddet bürosuna, bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına veya bulunduğunuz yer Aile Mahkemelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Evden Uzaklaştırma Kararına Uymama
  Nafaka Ödenmezse Ne Olur?
  Nafaka Ödemesi Ne Zaman Sona Erer?
  Boşanma Davası Nasıl Açılır?
  Boşanma Davası Açmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?
  Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL