Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu TCK 5237

TCK 5237 Fuhuş Suçu

5237 Sayılı TCK 227. Madde Fuhuş Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227.maddesinde fuhuş suçu ve yaptırımları tanımlanmıştır.

Fuhuş, bir kimsenin mali kazanç saikiyle cinsel ilişkide bulunma eylemidir. Fuhuş yapmak suç olmaktan çıkarılmış olmakla beraber fuhşa teşvik suç olarak tanımlanmıştır. Bu hususta TCK madde 227’ye göre suçun faili; bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişidir.

Fuhuş, genel ahlaka karşı suçlar olduğundan söz konusu suçla korunmak istenen hukuki değer; genel ahlak, kişinin vücut bütünlüğü ve sükûnudur.

Türk Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı suçlar bölümünde de fuhşa sevk düzenlenmiştir. İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı işlemediğinden fuhuş suçunda da zamanaşımı işlemeyeceğini belirtmekte fayda var.

Suçun faili herkes olabilir. Bunun yanında 227. Maddenin 4, 5 ve 6.fıkralarında suçun nitelikli hallerinden bahsedilmiştir. TCK madde227/7’de ise “Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirine hükmolunur” denilmek suretiyle tüzel kişilerle ilgili özel bir düzenleme yer almaktadır.

Suçun mağduru da faili gibi herkes olabilir. Her ne kadar mağdur kadınmış gibi algılansa da kanun hiçbir ayrım yapmamıştır ve dolayısıyla mağdur erkek de olabilir.

Kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere bir suçun oluşumu için birden fazla fiil yer almıştır. Bu nedenler fuhuş seçimlik hareketli bir suçtur. 227’nin 1 ve 2. Fıkrasında sayılan söz konusu fiiller; fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırma, bu maksatla tedarik etme veya barındırma, fuhuş için aracılık etme veya fuhuşa yer temin etmedir. Fuhuş suçunda hazırlık hareketleri ile de suç tamamlanmış sayılır.

TCK’ya göre basit nitelikteki suçun cezai yaptırımı iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. Mağdurun çocuk olması durumunda cezai yaptırım dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Anılan hükmün 5 ve 6.fıkralarındaki nitelikli hallerin varlığında verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunu kolaylaştıran ve fuhuşa yer temin eden kişi Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır. Hukuki destek için uzman bir ceza avukatına başvurmanız önerilmektedir.


Diğer Konular:
Şantaj Suçu
Tehdit Suçu
Cinsel Saldırı Suçu
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
Cinsel Taciz Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL