Güveni Kötüye Kullanma TCK 5237

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

5237 Sayılı TCK 155. Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümü, 155. maddede güveni kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir.

Güveni kötüye kullanma, bir kimsenin, başkasına ait olan bir malı kendisi veya başkası yararına zilyetliğin devir amacı dışında, mal üzerinde tasarrufta bulunmasıdır. Bu suç ile korunan hukuki değer bireyler arasındaki güven ilişkisidir.

Kasten işlenebilen bir suç olan güveni kötüye kullanma suçunda manevi unsur olarak özel kastın varlığı da aranır; yani kendisi veya başkası için menfaat sağlama kastı bulunmalıdır.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusunu oluşturan mal, her şey olabilir; fakat bir değerinin olması şarttır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için kanun koyucunun tanımladığı fiillerden birinin gerçekleşmesi yeterlidir. Bahsi geçen seçimlik hareketler şunlardır:

  • Zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak,
  • Meslek veya sanat nedeniyle güveni kötüye kullanmak,
  • Devir olgusunu inkâr etmek,
  • Ticaret sebebiyle güveni kötüye kullanma,
  • Başkasının mallarını idare etmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen eşya hakkında güveni kötüye kullanma (TCK madde 155/2)

Güveni kötüye kullanma suçunun hırsızlık suçundan farkı, failin zilyetliği elinde bulunduruyor olmasıdır; dolandırıcılık suçundan farkı ise malın zilyetliğinin geçerli bir rıza ile elde etmesidir.

Güveni kötüye kullanma suçunun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Nitelikli hali ise bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar para cezasıdır.

Hakkın icrası, ilgilinin rızası hukuka uygunluk sebepleri güveni kötüye kullanma suçu açısından da uygulama alanı bulduğundan uzman bir ceza avukatı ile temsil edilmenizi öneririz.
İlginizi Çekebilecek Konular:
Hırsızlık Suçu ve Cezası
Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası
Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası
Nitelikli Yağma (Nitelikli Gasp) Suçu ve Cezası
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL