Hırsızlık Suçu TCK 5237

Hırsızlık Suçu

TCK 5237 141.Madde Hırsızlık Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı suçlar başlıklı bölümünde 141.maddede hırsızlık suçu düzenlenmiştir. Hırsızlık başkasına ait olan taşınır bir malı, izinsizce alma, kullanma, menfaat elde etme işidir.

28/06/2014 tarihinde yapılan değişiklikler ile Hırsızlık suçunun alt ve üst sınırı artırılmış olup, cezaların caydırıcı olması amaçlanmıştır.

Hırsızlık suçunun cezai yaptırımı; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. 5237 sayılı TCK’nda, eski TCK’na nispeten hırsızlık suçunun cezai yaptırımı daha ağırdır.

Hırsızlık suçunda failin saiki malvarlığı değeridir. Bu nedenle bu suçla korunmak istenen hukuki değer kamu malvarlığıdır. Suçun mağduru herkes olabilir. Birden fazla mağdur söz konusu olduğunda, şartlar olgunlaşmışsa zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulabilir. Kanuni düzenlemeye göre hırsızlık suçunun konusunu taşınır mallar oluşturmaktadır. “Mal” tabirinden anlaşılması gereken herhangi bir ekonomik değeri olan eşyadır. Dolayısıyla taşınmaz mallar suça konu teşkil edilemez.

TCK madde 141’in uygulama bulması için oluşan hırsızlık suçu basit hırsızlık olmalıdır. Yani suçun konusu açıkta bırakılmış eşya, halka açık alanlarda bırakılan eşya olmalıdır. Ancak bu eşyanın niteliği suçu nitelikli hale getirebilir ve cezai yaptırımı ağırlaşabileceğinden uzman bir ceza avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Nitelikli Hırsızlık
Dolandırıcılık
Nitelikli Dolandırıcılık

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL