Kast Nedir? Olası Kast Nedir? TCK 5237

Kast Nedir?

Kast Nedir? Olası Kast ve Doğrudan Kast Nedir?

Kast; Fail tarafından bir suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir. Yani kastın varlığından söz edebilmek için; failin suçun maddi unsurlarını bilmesi ve bildiği eylemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle Kast, fail ile işlediği suçun maddi unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade etmektedir.

5237 sayılı TCK 21. Madde metninde doğrudan kasttan ayrı olarak, Olası Kast da tanımlanmıştır.

Olası kast; suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin, somut olayda gerçekleşebileceği öngörülse de, bu fiilin fail tarafından işlenmesidir. Yani fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir. Olası kast kavramı mevzuatımızda yeni düzenleme bulmaktadır. Bu nedenle örnekler verecek olursak;

 • Araç ile trafikte seyreden bir sürücü, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen, ışıkta durmadan geçmek ister; ancak kendisine yeşil ışık yanan yayalara çarparak ölüme ve yaralanmalara sebep olur. Bu olayda sürücü, yaya geçidinden insanların geçeceğini öngörmüş, kaza olabileceğini de göze almıştır. Fakat buna rağmen kavşakta durmamış, yayaların yaralanabileceklerini veya ölebileceklerini öngörmüş ve kabullenmiştir.
 • Düğün mahallinde silahla yere paralel bir şekilde ateş eden kişi, yine orada bulunan bir kişinin ölümüne sebep olmuştur. Burada ateş eden kişi, orada bulunanlardan birinin vurulabileceğini, ölebileceğini öngörmüş fakat ne olursa olsun diye düşünerek durumu kabullenerek ateş etmiştir. Yani neticeyi kabul etmiştir.

 • Kasten işlenebilen suçlar, hem doğrudan hem de olası kastla işlenebilir. Ancak, kanundaki tanımında “bilerek” ifadesine yer verilmiş olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir. Suçun olası kastla işlenmesi halinde temel cezada indirim yapılacağı kanunen öngörülmüştür.

  Kanun koyucu TCK 21/2 madde ile “Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.” şeklinde düzenleme ile bu indirimlerin nasıl uygulanacağını açıkça belirtmiştir.

  Kasten işlenen suçlar Kasten Öldürme Suçu – 5237 Sayılı TCK 81. Madde ve Kasten Yaralama Suçu – 5237 Sayılı TCK 86. Madde şeklinde detaylandırılabilir.


  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Kasten Öldürme Nedir? Kasten Öldürme Suçu TCK 81. Madde
  Kasten Öldürmeye Teşebbüsün Cezası Ne Kadardır?
  Kasten Yaralama Nedir? Kasten Yaralama Suçu TCK 86. Madde

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL