Kasten Öldürme Suçu TCK 5237

Kasten Öldürme Suçu

TCK 5237 81.Madde Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu, Failin hareketi ve neticeyi bilerek ve isteyerek işlemesi sonucu ölümün meydana gelmesidir. TCK 81. Maddede kasten öldürme suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanununda bu maddenin yer alma gerekçesi kişinin yaşam hakkına verilen önemdir.

Kasten öldürme suçunun basit şeklinin cezası Kanunda Müebbet Hapis Cezası nitelikli şeklinin cezası ise Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası olarak düzenlenmiştir. Bu suça bakmakla görevli Mahkeme de Ağır Ceza Mahkemesidir.

Kasten Öldürme Suçunda kastın belirlenmesinde ve ceza tayininde en önemli etkenler kuşkusuz; Failin olay öncesi, olay anı ve olay sonrasındaki hareket ve durumlarıdır.

 • Fail ile maktul arasında husumet olup olmadığı, var ise husumet nedeni,
 • Failin cinayeti hangi saikle işlediği,
 • Failin olayda bir cisim kullanıp kullanmadığı, kullandı ise bu aletin nev’i ve niteliği,
 • Failin maktule yönelik, ölüme sebebiyet veren darbesi, olayda cisim kullandı ise atış sayısı ve mesafesi,
 • Maktulün vücudunda meydana gelen yaranın nitelik ve niceliği,
 • Failin cinayeti bir silah ile işledi ise hedef alıp almadığı, atış türü,
 • Failin iradesini ortadan kaldıran bir hal olup olmadığı, var ise iradeyi ortadan kaldıran halin nasıl gerçekleştiği,
 • Olay sonrası failin hareketleri

 • vb. örnekler failin alacağı ceza miktarında etken durumlar olacaktır. Bu nedenle uzman bir ceza avukatı ile temsil edilmenizi tavsiye ederiz.

  Bununla birlikte TCK 82. Madde lafzına baktığımızda;

  Kasten Öldürme Suçunun 82/1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k bentlerinde sayılı şekilde işlenmesi halinde, suçun nitelikli işlendiğinin kabulü gerekecektir. Bu durumda fail hakkında hükmolunacak ceza Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası olacaktır.


  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Kasten Öldürmeye Teşebbüs
  Kasten Yaralama Nedir? 5237 Sayılı TCK 86. Madde

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL