Kasten Yaralama Suçu TCK 5237

TCK 5237 Kasten Yaralama Suçu

5237 Sayılı TCK 89. Madde Kasten Yaralama Suçu

Kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her davranış, TCK 86. Madde kapsamında kasten yaralama olarak kabul edilmiştir. Suçun bilerek ve istenerek gerçekleşmesi kasten yaralama olarak tanımlanacaktır.

TCK 86/1 “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesi ile, bir kişiyi kasten yaralayan failin 1 seneden 3 seneye hapis istemi ile Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacağını anlıyoruz.

TCK 86/2 “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” düzenlemesinden ise suçun basit halini, yani mağdurun yarasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu hallerde fail hakkında mağdurun şikayeti halinde 4 aydan 1 yıla hapis istemi ile dava açılacaktır. Maddenin bu fıkrası şikayete tabi olduğundan uzlaşma kapsamındadır.

TCK 86/3 maddesi ise kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini saymıştır. Buna göre suçun;

 • 86/3-a Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 • 86/3-b Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • 86/3-c Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • 86/3-d Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • 86/3-e Silâhla,
 • işlenmesi hallerinde şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

  Kanun lafzından da anlaşıldığı üzere suçun 3.fıkra çerçevesinde işlenmesi hallerinde uzlaşma hükümleri geçerli olmayacak fakat 3.fıkra hariç diğer halleri ise uzlaşmaya tabi olacaktır.

  TCK 87. Madde “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” yani madde metninde kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir.


  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Taksirle Yaralama Suçu Nedir?
  TCK 81. Madde Kasten Öldürme Nedir?
  Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL