Kişisel Verilerin Kaydedilmesi TCK 5237

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

TCK 5237 135.Madde Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Bireyin ad-soyad, nüfus bilgileri, kişisel her türlü iletiler, cinsel yaşamları, çalışan ise tüm iş bilgileri veya banka bilgileri kişisel bilgileridir. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. Madde düzenlemesi, toplumu oluşturan bireylerin kişisel verilerini korumak amacıyla özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlıklı bölümünde kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu düzenlemiştir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun oluşabilmesi için söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmiş olması gerekir. Bu kayıt dijital araçlar vasıtasıyla yapılabileceği gibi kağıt üzerine de yapılabilir. Korunmak istenen hukuki değer ise kişilerin özel hayat dokunulmazlığıdır. Dolayısıyla suçun mağduru herkes olabilir.

Halk arasında fişleme olarak da nitelendirilen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu kasten işlenebilen suç olup cezai yaptırımı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

İlgilinin rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldıracağından, faile TCK madde 135 anlamında bir suç isnat edilemez.

Detaylı sorularınız için ceza avukatına başvurmanızı öneririz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu
Özel Hayatın İhlali Suçu
Şantaj Suçu
Tehdit Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL