Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması - 5237 Sayılı TCK 133. Madde

Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 5237 Sayılı TCK 133. Madde

5237 Sayılı TCK 133. Madde Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133.maddesi uyarınca özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlıklı bölümünde kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu düzenlenmiştir. Buna göre kişiler arasında yapılan özel konuşmanın rıza olmaksızın dinlenmesi ve kayda alınması suç olarak tanımlanmıştır.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun oluşabilmesi için konuşmanın taraflar arasında geçmesi ve konuşmanın aleni olmaması muhakkaktır. Konuşmanın geçtiği mekân ve zaman önem arz etmez; ancak taraflar arasındaki bu konuşmanın açıkça dinlenmesi olanağının bulunmaması gerekir.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu kapsamında fiiller; kişiler arasındaki konuşmaları bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazına kaydetmektir. Herhangi bir alet olmaksızın bireyin kulak kabartması gibi fiilleri suç olarak isnat etmek yerinde olmayacaktır.

TCK madde 133/1’ e göre; suçun faili iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşbu maddenin 2.fıkrasında ise suçun nitelikli hali belirtilmek suretiyle şöyledir: Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ile kaydedilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etmek de söz konusu suç kapsamında değerlendirilir. Bu halde suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve dört bin güne kadar adli para cezasıdır.

Görevin ifası, bir hukuka uygunluk unsuru olduğundan suç teşkil etmeyen durumlar hâsıl olabilir.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Tehdit Suçu TCK 5237 Madde 106
Şantaj Suçu TCK 5237 Madde 106

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL