Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu TCK 5237

TCK 5237 Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

5237 Sayılı TCK 116. Madde Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu TCK madde 116’da tanımlanmıştır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu; bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamaktır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile korunan hukuki değer kişi özgürlüğü ve konut hakkıdır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Anayasanın 21. maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığını ihlal fiillerini suç olarak tanımlanmaktadır.

Konut dokunulmazlığının ihlali, kişinin kendisine özgü barış ve sükûnunun var olması için gereken güvenlik duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir.

Kişilerin muhtaç olduğu güvenlik ve huzuru ihlal eden konut dokunulmazlığının ihlali fili bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nda hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanmış ve düzenlenmiştir.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda kanun koyucunun 116. madde ile yaptırıma bağladığı hareketler “girmek” veya “ çıkmamak” tır. Söz konusu hareketlerden birinin yapılması ile suç gerçekleşecek olup konut dokunulmazlığı suçu seçimlik hareketli bir suçtur.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun girmek fiili konut veya eklentisine yönelik olmalıdır. Konut veya eklentiye bütün vücut ile dahil olunması halinde hareketin bu şekli gerçekleşir. Çıkmamak hareketinin ise ne kadar devam etmesi gerektiğiyle ilgili bir açıklık olmayıp belirli bir süre devam etmesi gerekir.

Eşler evlilik birliği devam ettiği ve hâkim tarafından ayrılık kararı verilmediği müddetçe birbirlerine karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işleyemezler. Belirtmek gerekir ki kiraya verilen evin maliki, konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile konutun mülkiyeti değil, burada yaşayanların kişi hürriyeti korunduğundan, kiracısı aleyhine bu suçu işleyebilir. Bu durumda ev sahibinin mülkiyet hakkı, kiracının konut dokunulmazlığının ihlalini meşru kılmaz.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun temel nitelikli halinin cezai yaptırımı, mağdurun şikâyeti üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olup, TCK madde 116/4’e göre, fiilin cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK madde 116’nın 2.fıkrasına göre; “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikâyeti üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur.” ibaresi yer almaktadır.

Kişilerin yaşamsal faaliyetlerinin bir bölümünü geçirdikleri yer konut sayılır. Bu bakımdan bir veya birkaç gece için kiralanan otel odası da konut kavramına girer. Söz konusu mahalde fiilen oturulması gerekir. Dolayısıyla oturulmayan boş olan yer, konut dokunulmazlığının ihlali suçu anlamında, konut sayılmaz.

TCK’da 116. maddenin 3.fıkrasına göre; “Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerin birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklanmasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu kasten işlenebilir ve taksirle işlenen şekli cezalandırılmaz. Saik ne olursa olsun başkasının konut dokunulmazlığı bilerek ve isteyerek ihlal edilmiş olmalıdır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun takibi şikâyete bağlı olup konut dokunulmazlığının ihlali suçundan hakkında dava açılan kimse Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaktır.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Şantaj Suçu
Tehdit Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL