Nafaka Ödenmesi Ne Zaman Biter? - Boşanma Avukatına Sor - İstanbul

Featured

Nafaka Ödemesi Ne Zaman Sona Erer?
Boşanmanın hukuki sonuçlarından birisi de nafaka yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün ne zaman sona ereceği veya nafakanın ne zaman biteceği şeklinde bir yorum yapabilmek için öncelikle nafaka türlerini belirtmekte fayda vardır. Nitekim nafaka türüne göre nafaka ödemesinin ne zaman sona ereceği farklılık teşkil etmektedir.

Nafaka türleri:

1- İştirak Nafakası : İştirak nafakası müşterek çocuklar için ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakasına hükmedilir iken Hakim tarafından; tarafların kusuruna bakılmaksızın, müşterek çocuğun menfaatleri gözetilir. Dolayısıyla velayeti elinde bulunduran eş diğer taraftan çocuk için iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

2- Yoksulluk nafakası: Boşanma neticesinde kusursuz veya diğer eşe göre daha az kusuru bulunan eşin yoksulluğa düşecek olması halinde talep edebileceği nafaka türüdür. Bu nafaka türünde tarafların kusur durumu ve yoksulluğa düşüp düşmeyecekleri gibi maddi olgular hakim tarafından nazara alınır.

3- Tedbir nafakası: Boşanma davası açıldığı an veya boşanma davası sürecinde istenilebilen ve karar kesinleşinceye kadar geçerli olan, iki türlü istenilebilen bir nafaka türüdür. 2 türlü derken; boşanma davası ile birlikte veya boşanma davası açmadan, ayrı yaşamaya hakkı olan eş hem kendisi hem de varsa çocukları için tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

4- Yardım nafakası: Yardım nafakası yakın akrabalar arasında söz konusu olan bir nafaka türüdür. Bu nafaka türünün boşanma davası ile alakası bulunmamaktadır.

İştirak nafakası ne zaman biter?
İştirak nafakası, çocuğun veya nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin ölümü, çocuğun reşit olması gibi hallerde kendiliğinden sona erer.
Bununla birlikte velayeti elinde bulunduran kişinin veya vekilinin nafakadan vazgeçmesi ile sona erer.
Ayrıca velayetin el değiştirmesi veya velayet hakkının sona ermesi gibi hallerde de iştirak nafakası sona erer.

Yoksulluk Nafakası ne zaman biter?
Yoksulluk nafakası, nafaka alacaklısının yeni bir evlilik kurması, nafaka alacaklısının veya nafaka yükümlüsünün ölmesi gibi durumlarda kendiliğinden sona erer.
Nafaka alacaklısının resmi nikah yapmaksızın evli gibi yaşaması, kanuni tabirle haysiyetsiz hayat sürmesi yahut yoksulluğunun ortadan kalkması gibi hallerde nafaka yükümlüsünün veya vekilinin başvurusu üzerine yoksulluk nafakası ortadan kaldırılabilir.

Tedbir Nafakası ne zaman biter?
Mahkeme tarafından boşanmaya karar verilmesi ve işbu kararın kesinleşmesi ile tedbir nafakası sona erer.
Burada hemen belirtmek gerekir ki mahkeme boşanma kararı ile birlikte nafakanın devamına karar vermiş ise tedbir nafakası; nafaka alacaklısı eş lehine yoksulluk nafakasına, müşterek çocuklar açısından da iştirak nafakasına dönüşerek devam eder.

Yardım Nafakası ne zaman biter?
Yukarıda belirttiğimiz gibi bu nafaka türü boşanma ile alakası olmayan yakın akrabalar arası söz konusu olan bir nafaka çeşididir. Yardım nafakası, yardıma muhtaç kişinin bu ihtiyaç durumu ortadan kalktığında veya nafaka alacaklısı ya da yükümlüsünün ölümü ile son bulur.

İlginizi Çekebilecek Konular:
Nafaka Neye Göre Belirlenir? Nafaka Nasıl Hesaplanır?
Anlaşmalı Boşanma Davalarında Nafaka
Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka
Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL