Dolandırıcılık Suçu TCK 5237

Dolandırıcılık Suçu

TCK 5237 158.Madde Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

TCK 158. Madde ile dolandırıcılık suçunun temel şekli olan ve TCK. 157. Maddesine göre cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli unsurlar sayılmıştır.

 • 158/1-a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 • 158/1-b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 • 158/1-c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 • 158/1-d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 • 158/1-e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • 158/1-f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • 158/1-g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • 158/1-h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 • 158/1-i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • 158/1-j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • 158/1-k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • 158/2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

 • Suçun yukarıda sayılan fıkralar kapsamında işlenmesi hallerinde, fail hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

  Ayrıca 158. Maddenin (e), (f), (j), (k) bentlerinde sayılan hallerde ise hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan, adli para cezasının miktarı ise suçtan elde edilen menfaatin 2 katından az olamaz şeklinde düzenleme yapılmıştır.

  Bu anlatımlara göre suçun nitelikli hal veya hallerini işlediği şüphesi ile yargılanacak kimse/kimseler 7 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.

  Suçun kanunda düzenlenen ceza alt ve üst sınırı dikkate alındığında, yargılamanın başından sonuna kadar uzman bir ceza avukatı ile suç şüphesi ile karşı karşıya kaldığınız andan itibaren temsil edilmenizi tavsiye ederiz.

  Türk Ceza Kanunumuz dolandırıcılık suçlarında Etkin Pişmanlık hükümlerine yer vermekte olup, işbu hükümlerden yararlanmak için de zamanında bir ceza avukatına başvurmanız lehinize olacaktır.


  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Dolandırıcılık Suçu

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL