Nitelikli Hırsızlık Suçu TCK 5237

Nitelikli Hırsızlık Suçu

TCK 5237 142.Madde Nitelikli Hırsızlık Suçu

Nitelikli hırsızlık suçu TCK madde 142’ de düzenlenmiştir. Anılan maddenin 1.fıkrasında hırsızlık suçunun;

142/1-a Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
142/1-c Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
142/1-d Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
142/1-e Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında

işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İşbu maddenin 2. fıkrasında da diğer nitelikli haller sayılmıştır. Suçun;

142/2-a Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
142/2-b Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
142/2-c Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
142/2-d Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
142/2-e Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
142/2-f Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak,
142/2-g Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,
142/2-h Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında

işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hali özel olarak 143.maddede düzenlenmiştir. Buna göre suçun gece vakti işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Cezayı artıran hallerin yanı sıra azaltan nitelikli haller de mevcuttur. Hırsızlık suçunda, suçun cezasını azaltan nitelikli unsurlardan birisi kullanma hırsızlığıdır. Fail suça konu malı bir süreliğine zilyedin rızası olmaksızın el koyar ve faydalandıktan sonra iade ederse kullanma hırsızlığı söz konusu olur. Kullanma hırsızlığının yanında malın değerinin az olması ve zorunluluk hali de cezayı azaltan hallerdir.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olmayan nitelikli hırsızlık suçu yüz kızartıcı suçlardandır. Dolayısıyla bu suç şüphesi ile yargılanan kişinin ve ailesinin hayatı önemli ölçüde etkileneceğinden uzman ceza avukatı ile temsil edilmenizi tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Hırsızlık Suçu
Dolandırıcılık
Nitelikli Dolandırıcılık

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL