Nitelikli Yağma Gasp Suçu TCK 5237

Yağma Suçu Gasp Suçu

Nitelikli Yağma Suçu (Nitelikli Gasp Suçu)

TCK 149. madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmaktadır.
Buna göre yağma suçunun;

 • 149/1-a) Silahla,
 • 149/1-b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle,
 • 149/1-c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • 149/1-d) (Değişik: 28/6/2014 YT-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
 • 149/1-e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • 149/1-f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 • 149/1-g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 • 149/1-h) Gece vaktinde,


  İşlenmesi hallerinde, fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

  Bu anlatımlara göre suçun nitelikli hal veya hallerini işlediği şüphesi ile yargılanacak kimse/kimseler 10 yıldan 15 yıla hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.

  Uygulamada Mahkemeler yağma suçunun unsurlarını çok titizlikle irdelemeden, sanık hakkında yağma suçundan hüküm vermekte ve bu da sanığın ciddi anlamda mağduriyetine yol açmaktadır.

  Suçun kanunda düzenlenen ceza alt ve üst sınırı dikkate alındığında, yargılamanın başından sonuna kadar uzman bir ağır ceza avukatı ile temsil edilmenizi tavsiye ederiz.


  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Yağma Suçu
  Gasp Suçu (halk arasındaki adıyla)

 • Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL