Barut Hukuk Bürosu

Özel Hayatın İhlali Suçu 5237 Sayılı TCK 134. Madde

Özel Hayatın İhlali Suçu 5237 Sayılı TCK 134. Madde

5237 sayılı TCK’nda özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlıklı bölümünde yer alan özel hayatın ihlali suçu 134. Maddede düzenlenmiştir.

Özel hayatın ihlali suçu ile korunmak istenen hukuki değer bireylerin özel hayat dokunulmazlığıdır. Söz konusu suçta manevi unsur olarak kast aranır. Özel hayatın ihlali suçunun mağduru da faili de herkes olabilir.

Özel hayatın ihlali suçu ile elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK madde 134/1 derki: “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.”

Bir kişinin alelade bir mekânda fotoğrafının çekilmesi özel hayatın ihlali suçunu oluşturmaz. Ancak bu eylemin rahatsız edici bir şekilde birden fazla kez tekrarlanması halinde kişinin huzur ve sükûnun bozma suçu (5237 Sayılı TCK 123. Madde) söz konusu olabilir. Nitekim Yargıtay’ın bu hususta emsal bir kararı mevcuttur.

Kişinin rızası, görevin ifası söz konusu olduğu durumlarda, hukuka uygunluk nedenleri var olduğundan özel hayatın ihlali suçu oluşmaz.

Uzman bir ceza avukatı ile temsil edilmeniz yararınıza olacaktır.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu
Tehdit Suçu TCK 5237 Madde 106
Şantaj Suçu TCK 5237 Madde 106

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL