Parada Sahtecilik TCK 5237

Parada Sahtecilik Suçu

5237 Sayılı TCK 197. Parada Sahtecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 197’de parada sahtecilik suçu düzenlenmiştir.

Tedavülde bulunan paranın sahte olarak üretilmesi, muhafaza edilmesi, ülkeye sokulması ve nakledilmesi parada sahtecilik suçunu oluşturur. Parada sahtecilik suçunun bu hali on iki yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezasıdır. Kanuni tanıma göre bu suç, birden fazla fiille işlenebilmesi dolayısıyla seçimlik hareketli suçlardandır. Söz konusu fiiller şunlardır: ülkeye sokmak, üretmek, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle koymak.

Parada sahtecilik suçu ile korunmak istenen hukuki değer kamu güvenidir. Bu nedenle suçun mağduru da herkes yani toplumdur.

Parada sahtecilik suçunun oluşabilmesi için tedavülde bulunması gerekir. Bu paranın madeni veya kâğıt, Türk veya yabancı para olması önem arz etmez. Ancak suça konu paranın sahteliğinin fark edilemeyecek nitelikte olması, inandırıcılık yeteneğinin bulunması gerekir.

TCK Madde 197/1 e göre: “Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” düzenlemesi yer almaktadır. Bu madde mucibince yargılanacak kimseler Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır, uzman bir ağır ceza avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

TCK madde 197’nin 2. ve 3. maddelerinde parada sahtecilik suçunun diğer işleniş biçimlerinden bahsedilmiştir. Buna göre:

197/2 - Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

197/3 - Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Parada sahtecilik suçunu 2. ve 3. Fıkralara göre işleyen kimse Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Resmi Belgede Sahtecilik
Özel Belgede Sahtecilik
Hırsızlık Suçu ve Cezası
Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası
Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası
Nitelikli Yağma (Nitelikli Gasp) Suçu ve Cezası
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL