Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 5237

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

TCK 5237 104.Madde Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 5237 sayılı yasanın 104. Madde metninde, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre;

104/1 “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Bu suçun faili kanun lafzına göre mağdurun şikayeti halinde, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır.

104. Madde kapsamına yeni düzenlemeler ile 2. ve 3. Fıkralar eklenmiştir. Bu eklemelere göre;

104/2 “Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

104/3 “Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.” düzenlemelerinin getirildiğini görmekteyiz.

Kanun lafzından anladığımız üzere, bu suçları işleyen failler eylemlerinden ötürü Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacaktır.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Cinsel Saldırı 5237 Sayılı TCK 102. Madde
Çocuğun Cinsel İstismarı 5237 Sayılı TCK 103. Madde
Cinsel Taciz Suçu 5237 Sayılı TCK 105. Madde

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL