Şantaj Suçu TCK 5237 107. Madde

TCK 5237 107. Madde Şantaj Suçu

5237 Sayılı TCK 107. Madde Şantaj Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesinde Şantaj Suçu tanımlanmıştır.

Şantaj suçu; bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır. Şantaj suçu ile korunan hukuki değer kişinin hürriyet ve huzurudur.

TCK Madde 107’nin 2.fıkrasında (ek fıkra) “kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.” İfadesi yer alır. Anılan fıkra ile mağdurun şeref ve saygınlığına zarar vermek tehdidiyle çıkar sağlama eylemleri kastedilmiştir.

Şantaj suçu ile tehdit suçu birbirine karıştırılmaktadır. Tehdit suçunda haksız olarak doğrudan kişisel saldırıda bulunulacağı veya herhangi bir kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama söz konusudur. Şantaj suçunun oluşabilmesi için ise; mağdurun zorlanması yeterlidir, yani, suçun oluşumu için mağdurun zorlama neticesinde isteneni yapmasına gerek duyulmayacaktır.

Şantaj Suçunun cezai yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.

Şantaj Suçundan açılan davalara bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemeleridir. Şantaj suçu ile ilgili konularda uzman bir ceza avukatına danışmanız önerilir.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Tehdit Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL