Taksir Nedir? TCK 5237

Taksir Nedir? Bilinçli Taksir Nedir?

Taksir Nedir? Taksirli Suçlar Nelerdir?

Taksir; Failin neticesini öngörmediği, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucunda istemediği sonucun meydana gelmesidir. Yani taksirden bahsedebilmek için; bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Failin bu şekilde hareket ederek işlediği suçlara da “taksirli suçlar” denir.

Taksir 5237 Sayılı TCK 22. Madde’de düzenlenmiştir. Bu madde düzenlemesine göre kanun koyucu;

Madde 22/1 ile “Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.” Taksirle işlenen fiillerin cezalandırılacağını belirtmiştir.

Madde 22/2 ile, “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” diyerek “Taksir Nedir?” sorusunun cevabı verilmiştir.

Madde 22/3 ile, “Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.” Düzenlemesi ile “bilinçli taksir” ile işlenen suçlarda artırım yapılacağını düzenlemiştir.

Madde 22/4 ile, “Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.” Taksirle işlenen suçlarda ceza tayinine gidilirken tarafların kusur durumlarının cezanın belirlenmesinde etkin rol oynayacağını düzenlemiştir.

Madde 22/5 ile, “Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.” Kanun lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere, birden fazla kişi tarafından taksirle işlenen suç söz konusu olduğunda, cezanın belirlenmesi her failin kusur durumuna göre ayrı ayrı olacaktır.

Madde 22/6 ile, “Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.” Kanun koyucu, bazı durumlarda fail her ne kadar taksirle suç işlemiş ancak; neticesinde fail veya ailesi tarafından da artık ceza hükmedilmesine gerek duyulmayacak derecede failin veya ailesinin mağduriyeti söz konusu olmuş ise, bu halde ceza verilmeyeceği veya da ciddi bir indirime gidileceği düzenlenmiştir.

Örneğin; 2 kardeş ve bir ortak arkadaşları kardeşlerin babasına ait işyerinde gece oturmakta iken, üşümeleri neticesi ile kardeşlerden biri sobayı yakmak üzere harekete geçmiş, sobaya daha çabuk tutuşması için tiner dökmek istemiş fakat tiner dolu bidonu dökmek için havaya kaldırdığında işyerinde meydana gelen patlama sonucu, diğer kardeş ölmüş; arkadaşları ise ciddi derecede yaralanmıştır. Ayrıca işyerinde meydana gelen patlama sonucu işyeri de kullanılamaz hale gelmiştir.

Bu halde bidonu havaya kaldıran kişi kardeşinin taksirle ölümüne, diğer arkadaşının ise taksirle yaralanmasına sebebiyet vererek TCK kapsamında düzenlenen “Taksirle öldürme suçu TCK 85. Madde” ve “Taksirle Yaralama Suçu TCK 89. Madde” suçlarını işlemiş ise de; meydana gelen netice bakımından işyerinin yanması sonucu ailenin mağduriyeti, kendisinin ciddi yanıklarla kazadan kurtulması sebebiyle olaydan kişisel olarak zarar görmesi, kardeşinin ve arkadaşının ölümüne sebebiyet verdiği için duyacağı acı, elem, ızdırap vs. gibi nedenlerle bu faile TCK 22/6 Madde uygulanarak “ceza verilmeyeceği” gibi, verilecek ise de yine TCK 22/6 Madde uygulanarak cezasında indirime gidileceği açıktır.

Türk Ceza Kanunun’da Taksir ile işlenebilecek suçlarTaksirle öldürme suçu TCK 85. Madde”, ”Taksirle Yaralama Suçu TCK 89. Madde”, “Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması Suçu TCK 171. Madde” şeklinde düzenlenmiştir.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Taksirle Öldürme Nedir? Taksirle Öldürme Suçu TCK 85. Madde
Taksirle Yaralama Nedir? Taksirle Yaralama Suçu TCK 89. Madde

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL