Taksirle Yaralama Suçu TCK 5237

Taksirle Yaralama Suçu

5237 Sayılı TCK 89. Madde Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu, failin mağduru yaralamak için herhangi bir kast, bilme veya isteme ile hareket etmediği, fakat tanımından da anlaşılacağı üzere uyması gereken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketiyle mağdurun yaralanmasına sebebiyet vermesi neticesinde gerçekleşecektir.

TCK 89. Maddeye göz gezdirdiğimizde;

Madde 89/1 “Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” düzenlemesinden bahsedebiliriz.

Suçun basit halde işlenmesi halinde failin, 3 aydan 1 yıla hapis cezası istemi ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını anlamaktayız.

Madde 89/2 fıkrası ve a-b-c-d-e-f bentleri ile Madde 89/3 fıkrası ve a-b-c-d-e bentleri ise Taksirle Yaralama Suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.

Suçun Madde 89/2 fıkrası ve a-b-c-d-e-f bentlerinde sayılan şekilde işlenmesi halinde failin 4,5 aydan 1,5 yıla hapis cezası istemi ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını görmekteyiz.

Yine suçun Madde 89/3 fıkrası ve a-b-c-d-e de sayılan nitelikli hallerinin sübutu halinde, fail hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 aydan 2 yıla hapis istemi ile dava açılacaktır.

Madde 89/4 “Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” düzenlemesinden, failin bir fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet verdiği hallerde 6 ay ila 3 yıl hapis istemi ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını anlıyoruz.

19.12.2006 tarihinde 5560 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra; 89/5 “Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.” fıkrasından; suçun 89/1. fıkrasına giren şekli hariç, diğer türlerinde şikayetin aranmayacağını görmekteyiz.

Bununla birlikte teknik bir bilgi olarak şunu söyleyebiliriz ki;

TCK 50. Madde “Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” başlığı altında 50/4 “Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.” fıkrası dikkat çekmektedir. Buna göre; taksirle yaralama suçu bilinçli taksir ile işlenir ve fail hakkında cezaya hükmolunur ise; fail hakkında verilecek hapis cezası, seçenek yaptırımlardan olan adli para cezasına dönüştürülemeyecektir.

Bu suçlara ilişkin yargılamalarda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı gibi kararlar almak veya yargılama neticesinde azami ceza alınabilmesi için suçun işleniş biçimi, taksirin nev’i, tarafların kusurları, adli tıp raporlarının yorumlanması ve indirim alınabilecek çıkış noktalarından faydalanılması gibi teknik bilgi gerektiren konularda konuyu bilen uzman bir ceza avukatı ile davanızı takip etmenizi tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
TCK 85. Madde Taksirle Öldürme Nedir?
5327 Sayılı TCK'ya göre Taksir Nedir?

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL