Tazminat Davası Avukatı - Barut Avukatlık Bürosu İstanbul

tazminat davası avukatı

Tazminat Nedir? Tazminat Hukuku Nedir?
Tazminat, maddi veya manevi bir zararın oluşması karşısında işbu zararın giderilmesi anlamını taşır. Diğer bir ifade ile tazminat; zararın tazmini yani ödencesidir.
Tazminat; zarar görene, zararından sorumlu olanın ödemesi gereken edimi ifade eder.
Geniş bir yelpaze olan hukukun bu alanı ile ifade edebileceğimiz dalına ise Tazminat Hukuku adı verilmektedir.


Tazminat Davası Nedir?
Tazminat davası; uğranılan maddi veya manevi zararlar karşısında bu zararların tazmini amacıyla açılan dava çeşitidir.


Tazminat Türleri
Tazminat türlerini; Kişilik hakları ihlali sebebiyle uğranılan zararın tazmini açısından Manevi Tazminat, mal varlığında yaşanan eksilmeyi telafi etmek amacıyla Maddi Tazminat olmak üzere iki ana başlıkta toplayabiliriz.


Tazminat Davası Kime Açılır?
Tazminat davası; uğradığı fiilden dolayı maddi veya manevi zarar gören tarafından, zarara sebebiyet veren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılabilir.
Tazminat hukuku; zamanaşım süreleri, tazminat hesaplamaları, tazminat türleri bakımından dikkat ve özen gerektirdiğinden konusunda titiz çalışan, tazminat hukuku hususunda bilgi ve tecrübe sahibi tazminat avukatları ile çalışmanızı tavsiye ederiz.


Hizmet Verdiğimiz Tazminat Hukuku Alanları

 • Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

 • Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat

 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat (Ölüm veya Maluliyet ile Neticelenen İş Kazalarından doğan Maddi ve Manevi Tazminat)

 • Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat
 • Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL