Tehdit Suçu TCK 5237

TCK 5237 Tehdit Suçu

5237 Sayılı TCK 106. Madde Tehdit Suçu

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinde tanımlanmıştır.

Tehdit suçu, bir kimseye yahut yakınlarına haksız bir zarara veya kötülüğe uğramasının gelecekte muhtemel olarak gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir.

Tehdit suçu ile korunan hukuki değer kişinin huzur ve sükûnu, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.

TCK madde 106’nın 2.fıkrasında tehdit suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. Buna göre;
106/2) Tehdidin;
106/2-a) Silahla,
106/2-b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel bir işaretle,
106/2-c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
106/2-d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK madde 106’nın 2.fıkrasına göre, tehdit suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olup malvarlığı itibariyle büyük zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise cezai yaptırım, şikâyet üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun nitelikli hali için ise cezai yaptırım 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

TCK madde 106/3’te “Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” ibaresi yer almaktadır.

Belirtmek gerekir ki eski TCK’da olmayan yeni düzenlemeyle “kendisi veya yakınına” yönelik bir saldırı olması halinde de suçun oluşacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca eski TCK, tehdidin yöneldiği hukuki değeri açıkça belirtmemiştir. Mağdurun hukuken korunan her türlü hak ve menfaatine yönelik haksız saldırılar tehdidi oluşturup, bunlar arasında ayrım yapılarak önemlerine göre yaptırımlar öngörülmemiştir.

Tehdit suçunun temel hali re’sen soruşturulur. Daha az cezayı gerektiren, yani TCK madde 106’nın 1.fıkrasında belirtildiği üzere “malvarlığı itibariyle büyük zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit“ durumunda, suçun takibi şikâyete bağlıdır.

Tehdit davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Şantaj Suçu
Hakaret Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL