Temyiz Dilekçesi - Avukata Sor - İstanbul

Featured

Temyiz Dilekçesi

Temyiz dilekçesi, temyiz incelemesini yapacak merciiye gönderilmek üzere, kararı veren Mahkemeye sunulur. Temyiz dilekçesi, kararı veren değil de başkaca bir Mahkemeye de sunulabilir. O halde o Mahkemenin yapması gereken dilekçeyi kayıt altına aldıktan sonra, kararı veren Mahkemesine ulaştırmaktır.

Temyiz dilekçesini alan Mahkeme usulen temyiz dilekçesini karşı tarafa/taraflara tebliğ eder. Onların cevaplarını bekler. Cevap süresi dolduktan sonra diğer şekil şartlarını da yerine getirdikten sonra dosyayı temyiz incelemesini yapacak olan merciiye gönderir.

Temyiz dilekçesinde; tarafların isimleri, adresleri, temyiz konusu ve temyiz sebepleri yer almalıdır. Temyiz sebeplerinde Mahkemenin kararının hangi sebeple temyiz edildiğinin gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

Bu noktada temyiz incelemesinin son derece hassasiyet taşımasından ötürü, temyiz dilekçesinin konusunda uzman bir avukat hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

Ceza ve hukuk davalarının temyizi için yargıtaya temyiz dilekçesi ile başvurmanız gerekirken, idari davaların temyizini ise danıştaya vereceğiniz temyiz dilekçesi ile yapabilirsiniz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Hangi Kararlar Temyiz Edilebilir?
Mahkemlere Göre Temyiz Süreleri

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL