Temyiz Nedir? - Avukata Sor - İstanbul

Featured

Temyiz Nedir?

Temyiz; lehe veya aleyhe verilen Mahkeme kararının, bir üst Mahkeme tarafından yeniden incelenmesinin talep edilmesidir.

Hukuk davalarında ilk derece Mahkemeleri 3 şekilde hüküm kurabilir.

 • Davanın kabulü

 • Davanın reddi

 • Davanın kısmen kabulü, kısmen reddi

 • Suçun nev’ini

 • Ceza davalarında da aşağıda belirtildiği şekillerde hüküm kurulur;

 • Mahkumiyet

 • Beraat

 • Ceza verilmesine yer olmadığı

 • İşte davanın taraflarından herhangi biri, verilen bu kararın doğru olmadığını düşünüyor ise, temyiz sebeplerini gerekçeleri ile beraber, kararı veren Mahkemeye vereceği bir dilekçe ile, Bir üst Mahkemeye gönderir.

  Üst Mahkemenin yapacağı bu incelemeye de temyiz incelemesi adı verilir.

  Yapılan temyiz başvurusu üzerine, ilk derece Mahkemesi (Yani kararı veren Mahkeme) bu dilekçenin bir örneğini davanın diğer tarafı varsa ona da tebliğ eder ve diğer tarafında süresinde bu dilekçeye vereceği cevap ile birlikte dosyayı temyiz incelemesi için, Üst Mahkemeye gönderir.

  İlginizi Çekebilecek Konular:
  Her Karar Temyiz Edilebilir Mi?
  Mahkemelere Göre Temyiz Süreleri Nelerdir?
  Temyiz Dilekçesi

  Avukatınıza Danışın

  Barut Avukatlık Bürosu

  General Asım Gündüz Caddesi
  Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
  Bahariye
  0537 471 85 85

  Kadıköy / İSTANBUL