Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu TCK 5237

Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Korunan Hukuki Değer

Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ile korunan hukuki değer bu genel itibarı ile “toplumsal düzen” yani kamu güvenliğidir; ancak bunun yanı sıra bireylerin yaşam haklarının, beden bütünlüklerinin ve mülkiyet haklarının korunduğu da dile getirilmelidir. Keza, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ayırt etmeksizin her bireye eşit muamele uygulayıp tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile hazırlanmış olan Türk Ceza Kanunu; toplumun her üyesine, kamusal düzen içerisinde, özgürce, haklarına saygı duyulmasını talep edebilecek imkânı tanıyacak şekilde yaşama alanı sunabilme temelleri üzerine inşa edilmiştir.

Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Maddi Unsuru

Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma suçu açısından TCK m. 179/1 bakımından fail herkes olabilmekte iken, TCK m. 179/2 bakımından fail, ulaşım araçlarını sevk ve idare eden kişi olmak zorundadır. TCK 179/3 ise fail olarak alkol, uyuşturucu madde etkisi altında yahut başka bir nedenle güvenli sürüş yeteneğini yitirip aracı sevk ve idare edemeyen kişi olmak durumundadır.

Kamunun mağdur statüsü şeklinde nitelendirilmiş olduğu bu suç türünde gerçek bir tehlike suçuna yer verilmektedir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Cezai Yaptırımı

Türk Ceza Kanunu 179. Madde 1. Fıkra: “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.”

Türk Ceza Kanunu 179.Madde 2. Fıkra: “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Türk Ceza Kanunu 179.Madde 3. Fıkra: “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Görevli Mahkeme

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Ehliyete (Sürücü belgesi) geçici süre ile el konulması, ehliyetin (Sürücü belgesinin) geri alınması, idari para cezaları gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zaman vakit kaybetmeksizin konusunda iyi bir ceza avukatına danışmanızı ve hak kaybı yaşamamanızı tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Taksirle Öldürme Suçu
Taksirle Yaralama Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL