Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme TCK 5237

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

TCK 5237 136. Madde Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme fiilleri suç olarak tanımlanmıştır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun oluşması için maddi unsur olarak gerçekleşmesi gereken fiiller; bireylere ait verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirmedir. Bu özelliği neticesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu seçimlik hareketli suçlardandır.

TCK madde 137’de verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun nitelikli halleri sayılmıştır:

  • Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak veren veya ele geçiren kimse Asliye Ceza Mahkemesinde iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktır.

Hürriyeti bağlayıcı bir yaptırımla karşı karşıya kalmamanız için ceza avukatı ile temsil edilmenizi tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu
Özel Hayatın İhlali Suçu
Şantaj Suçu
Tehdit Suçu
Kişisel Verilerinin Kaydedilmesi Suçu

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL