Yağma Gasp Suçu TCK 5237

Yağma Suçu Gasp Suçu

Yağma Suçu (Gasp Suçu)

Yağma suçu (halk arasında gasp olarak adlandırılan) Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesinde düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçunda olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınması zilyedin rızasına aykırı gerçekleştirilmelidir. Yağma suçunda, hırsızlık suçundan farklı olarak, mağdurun rızasının, cebir veya tehdit kullanılarak ortadan kaldırılması gerekir.

Yağma suçunun tamamlanabilmesi için, kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymamalıdır.

Bu anlatımlara göre; yağma suçu; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde tanımlanmıştır.

TCK. 148. Maddenin ikinci fıkrasında senedin yağması düzenlenmiştir. Senedin bunu imzalayan için “borç doğurucu” olması gerekir. Bu borç para borcu olabileceği gibi, bir işi yapmaya veya yapmamaya, bir taşınmazını hibe etmeye, kira ile oturulan bir binayı boşaltmaya, var olan bir borca kefil olmaya da ilişkin olabilir. Bir alacağı tahsil etmemeye, herhangi bir davayı açmamaya, vasiyetnamesini değiştirmemeye yönelik bir vaadi içeren yazılı beyanlar da “borç doğurucu” senet sayılırlar. Şu hâlde mağduru iktisaden değerlendirmeye elverişli olan bir hakkını kullanmamasına yol açan her türlü belge, borç doğurucu senet tanımına girer.

Yine TCK. 148. Madde 2. Fıkrasında ise ; “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir.” Şeklinde tanımlama yapılarak “Yağma suçunun” bir diğer tanımı (halk arasında senet yağması olarak bilinen) yapılmıştır.

Maddenin son fıkrasında (TCK. 148/3), mağdurun herhangi bir vasıta ile kendini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getirilmesinin, örneğin uyku ilacı ile uyutulmasının, yağmada cebir sayılacağı açıklanmıştır.

Yağma suçundan hakkında dava açılan bir kimse 6 yıldan 10 yıla hapis cezası istemi ile Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır. Suçun kanunda düzenlenen ceza alt ve üst sınırı dikkate alındığında, yargılamanın başından sonuna kadar uzman bir ağır ceza avukatı ile temsil edilmenizi tavsiye ederiz.


İlginizi Çekebilecek Konular:
Nitelikli Yağma Suçu
Nitelikli Gasp Suçu (halk arasındaki adıyla)

Avukatınıza Danışın

Barut Avukatlık Bürosu

General Asım Gündüz Caddesi
Ak İş Merkezi No:42 Kat:4 Daire:401
Bahariye
0537 471 85 85

Kadıköy / İSTANBUL